Media consumptie anno 2012

On 02/04/2012, in , by werner

2 maart 2012 18:00 – 22:00 | Universiteitsbibliotheek aan de Singel 425, Amsterdam

Valt de euro, of valt ie niet? Tweet Wilders, of tweet ie niet? En komt er een elfstedentocht, of toch… Je vat ‘em misschien al. Ditmaal een avond ter meerdere de eer en glorie van de nieuwsjunk.

Wees echter gerust! De overige niet-nieuws-junkies onder ons hoeven zich daarbij zeker niet uitgesloten te voelen. Want, wie doet het eigenlijk niet – het consumeren van ‘mainstream media’? Sterker nog, in tijden van crisis doen we het misschien wel vaker dan ooit. Des te meer reden om eens stil te staan bij de volgende vraag: wat doet het met je, mediaconsumptie anno 2012? Wat doet het ‘werkelijk’ met je?

,,Wanneer het hart weent over wat het heeft verloren, lacht de geest over wat het heeft gewonnen.”   Aforisme van een onbekende Soefi

Net zoals bij VPRO’s Zomergasten zullen we met korte, zinnenprikkelende fragmenten van gedachten wisselen over relevante vragen als: hoe werkt psychologische manipulatie eigenlijk? Wat is de rol die de media daarbij vervullen? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat zijn de gevolgen van dit alles voor de medemenselijkheid van het individu? Als die gevolgen er zijn tenminste…

Illustere namen passeren de revue als de linguist Noam Chomsky, primatoloog Robert Sapolski, de bedenkelijke Franse schilder Jacques-Louis David en (daar heb je ze weer) psychoanalytici als Sigmund Freud en Carl Jung. En nog veel meer…

Wat zijn de regels van het symposium?
Kort nog even voor wie nog niet op de hoogte is: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen fles wijn. Misschien mag het je verbazen, maar de aanwezigheid van alcoholica is in dit verband weloverwogen. Het gaat ons niet om dronkenschap, zeker niet zelfs. Maar zie het als een uiterst bescheiden (en afhankelijk van de kwaliteit wijn ook een uiterst smakelijke en plezante) poging de oude Grieken enigszins te benaderen in wijsgerigheid. Het gaat hier dan ook veeleer om – loslippigheid en vrijheid – als middel tot wijsheid. Waarbij het vervolgens niet draait om een strijd in woorden, maar juist om een uitwisseling van de meest ‘krankzinnig’ geachte gedachten…

Vrienden meenemen mag, kritisch denken is meer dan gewenst. En, net als de vorige keer, om jullie gemoed verder in hogere, welhaast platoonse sferen te brengen, zullen er Griekse hapjes aanwezig zijn – Go Fabiana! (zouden jullie overigens naar eigen inzicht een kleine donatie voor het eten willen geven – anders is het niet te doen).

Inmiddels nieuwsgierig geworden?
Kom dan vrijdag 2 maart aanstaande naar de Doelezaal in de Universiteitsbibliotheek aan de Singel 425.Tijdstip: van 18.00u tot 22.00u

Let op!
Noteer alvast de data van de volgende bijeenkomsten: Vrijdag 30 maart & vrijdag 27 april in het jaar des heren 2012

We hopen jullie allemaal erg graag te zien!

Werner de Gruyter

Related content on the web

Loading...
Related Video Search
Tagged with:  

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.